Protezy szkieletowe

Protezy szkieletowe należą do ruchomych uzupełnień protetycznych. wykorzystuje się je w przypadku braków zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem. Proteza szkieletowa nie osiada na błonie śluzowej (nie uciska kości). Proteza ta zbudowana jest z metalu, tak więc jest solidna a zasięg jej płyty w górnym łuku zębowym jest ograniczony do minimum (co ma niebagatelne znaczenie dla pacjentów z odruchem wymiotnym).